Báo cáo B01-THA chỉ tiêu “Phần B.I.6 Tiền bán tài sản để THA” theo CHV bị âm thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Khi in báo cáo mẫu số B01-THA theo CHV chỉ tiêu “Phần B.I.6 – Tiền bán tài sản để THA ” lên âm

Giải pháp:

1. Kiểm tra lại Dư có đầu kỳ TK 3376 loại giá trị là tiền của CHV đó đúng chưa
Vào Nghiệp vụ\Sổ cái\Nhập số dư đầu kỳ\Chọn TK 3376, chọn loại giá trị là tiền hoặc tài sản, lọc CHV cần xem


Kiểm tra xem số dư đúng chưa, nếu chưa đúng anh chị nhập lại đúng theo số liệu thực tế của đơn vị.

Cập nhật 05/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support