1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Nghiệp vụ
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng
 5. Kế toán tiền mặt
 6. Thu phí THA, thu các khoản chi phí THA mà các khoản chi phí này do đương sự nộp

Thu phí THA, thu các khoản chi phí THA mà các khoản chi phí này do đương sự nộp

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Thu phí thi hành án, thu các khoản chi phí thi hành án mà các khoản chi phí này do đương sự nộp, ghi:

Nợ TK 111 Tiền mặt​​

Có TK 131, 337​

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu thu.


Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

2. Nhấn Thêm.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

3. Khai báo thông tin trên Phiếu thu tiền mặt:

 • Người nộp, Diễn giải, Chứng từ.
 • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định.
 • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.
 • Hoặc nếu chưa khai báo quyết định trước đó thì đặt chuột vào dòng Quyết định, nhấn F9 để khai báo. Xem hướng dẫn khai báo quyết định thi hành án tại đây.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
 • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.
 • Chọn Chấp hành viên (thực hiện tương tự như Quyết định thi hành án)

Xem thêm hướng dẫn khai báo chấp hành viên tại đây.

 • Nhập TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support