1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Theo từng nghiệp vụ
  6. Kế toán Tài sản - Tang vật
  7. Tôi muốn nhập kho tài sản niêm phong không xác định được giá trị thì phải làm thế nào?

Tôi muốn nhập kho tài sản niêm phong không xác định được giá trị thì phải làm thế nào?

1. Ðịnh khoản

Nhận được tài sản, vật chứng không xác định được giá trị do các cơ quan khác chuyển cho cơ quan THA tạm giữ chờ xử lý; các đối tượng phải THA giao nộp các tài sản, vật chứng thi hành án; bên thứ ba có liên quan giao nộp tài sản, vật chứng để THA; các tài sản, vật chứng tạm thu để bảo đảm THA; tài sản thu được khi thực hiện THA, căn cứ hồ sơ có liên quan, ghi:

Nợ TK 001    Vật chứng niêm phong   

Nợ TK 002    Tài sản tạm giữ     

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 05/10/2020, nhập 1 phong bì niêm phong không xác định được giá trị vụ Nguyễn Quang Minh theo BB giao nhận vật chứng số 02/2021 ngày 05/10/2020

1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật. Chọn Phiếu nhập kho.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 1.-Nhap-kho-01-1.png

2. Nhấn Thêm.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 1.-Nhap-kho-02-1.png

3. Khai báo thông tin trên Phiếu nhập.

  • Người giao, Diễn giải, Chứng từ.
  • Quyết định, Chấp hành viên, Mã tài sản, TK Nợ, Số lượng theo chứng từ, Số lượng thực nhập, Đơn giá, Đối tượng.
  • Với những tài sản, tang vật không xác định được giá trị, nhập với giá trị: 1 đồng

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support