Khi cất Phiếu xuất kho phần mềm không cho ghi sổ thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Khi cất chứng từ Phiếu xuất  phần mềm báo “Tài sản xuất kho chuyển trả đối tượng… theo quyết định… vượt quá số tài sản nhập kho, Ghi sổ không thành công

Giải pháp: 

1. Vào Báo cáo\ Tài sản, tang vật\ S07_Sổ theo dõi tài sản, vật chứng (TT78/2020/TT-BTC) để kiểm tra tài sản xuất đó.

 

2. Kiểm tra đối chiếu thực tế Số dư đầu kỳ, Phiếu nhập, Phiếu xuất đã đúng với Sổ tài sản, tang vật chưa

  • Nếu số dư chưa đúng, kiểm tra nhập lại cho đúng số thực tế của đơn vị
  • Nếu Phiếu nhập thiếu số lượng hoặc chưa có thì nhập thêm vào
  • Nếu ngày phiếu nhập trước ngày phiếu xuất thì sửa lại ngày để ngày phiếu nhập trước phiếu xuất
  • Nếu xuất quá số nhập vào thì kiểm tra sửa lại số lượng phiếu xuất
  • Nếu đã có phiếu xuất trước đó thì xóa phiếu xuất thừa đi

3. Nếu kiểm tra báo cáo tài sản, tang vật trong kho vẫn còn tồn đúng số lượng, đúng kho nhưng phiếu xuất kho vẫn không ghi sổ được thì vào Tệp\ Bảo trì dữ liệu

Lưu ý: Sao lưu dữ liệu trước khi bảo trì dữ liệu ( Tệp\ Sao lưu dữ liệu)

Cập nhật 04/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support