Không cất được Phiếu xuất kho phải làm thế nào?

 

Biểu hiện:

Khi cất chứng từ Phiếu xuất  phần mềm báo Thiếu chứng từ phân phối cho tài khoản … theo quyết định số …, đối tượng …Ghi sổ không thành công

Giải pháp: 

1. Kiểm tra lại Quyết định với Đối tượng đó đã hạch toán chứng từ phân phối chưa?

2. TH1: Nếu ở số dư đầu kỳ anh\chị vào Nghiệp vụ\Sổ cái\Nhập số dư ban đầu, chọn TK cần kiểm tra, chọn Quyết định, Đối tượng cần xem, xem có đúng với thực tế bên đơn vị chưa, nếu chưa có anh\chị nhập lại cho đúng

TH2: Quyết định đó phát sinh trong kỳ anh\chị Ấn Tìm kiếm, Tìm theo chọn Quyết định, gõ Giá trị bằng Quyết định cần tìm, xong ấn Tìm kiếm

Sau khi tìm được các chứng từ liên quan đến Quyết định đó, kiểm tra xem đã có hạch toán chứng từ phân phối của quyết định đó chưa, nếu chưa có anh/chị làm thêm bút toán đó rồi vào ghi sổ lại chứng từ là được

Cập nhật 04/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support