Làm thế nào khi phiếu xuất kho không ghi sổ được?

Biểu hiện:

Khi cất Phiếu xuất phần mềm báo: “Không được xuất tài sản… quá số lượng tồn trong kho….Số tồn tính đến ngày…: .Ghi sổ không thành công”

Giải pháp: 

1. Vào Báo cáo\Tài sản, tang vật\S07_Sổ theo dõi tài sản, vật chứng (TT78/2020/TT-BTC)

2. Kiểm tra đối chiếu thực tế phiếu nhập, phiếu xuất đã đúng với Sổ tài sản, tang vật chưa

  • Nếu Phiếu nhập thiếu số lượng hoặc chưa có thì nhập thêm vào
  • Nếu ngày phiếu nhập trước ngày phiếu xuất thì sửa lại ngày để ngày phiếu nhập trước phiếu xuất
  • Nếu xuất quá số nhập vào thì kiểm tra sửa lại số lượng phiếu xuất
  • Nếu đã có phiếu xuất trước đó thì xóa phiếu xuất thừa đi

3. Nếu kiểm tra báo cáo trong kho vẫn còn tồn đúng số lượng đúng kho nhưng phiếu xuất kho vẫn không ghi sổ được thì vào Tệp\Bảo trì dữ liệu

Lưu ý: Sao lưu dữ liệu trước khi bảo trì dữ liệu ( Tệp\Sao lưu dữ liệu)

Cập nhật 30/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support