Lập phiếu chi tiền mặt

1. Định khoản

1. Xuất quỹ gửi các khoản tiền thi hành án vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc:

 • Khi xuất quỹ mang đi gửi, căn cứ phiếu chi, ghi:

Nợ TK 113                Tiền đang chuyển

Có TK 111       Tiền mặt

 • Khi nhận được giấy báo cáo của KBNN, ghi:

Nợ TK 112                Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 113       Tiền đang chuyển

2. Xuất quỹ tạm ứng bằng tiền mặt cho Chấp hành viên, ghi:

Nợ TK 141                Tạm ứng

Có TK 111       Tiền mặt

3. Xuất quỹ tiền mặt, ngoại tệ tạm giữ để tịch thu sung công theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nộp NSNN, ghi:

Nợ TK 333                Các khoản phải nộp Nhà nước

Có TK 111       Tiền mặt

4. Chi trả tiền cho đương sự, ghi:

Nợ TK 131 , 331, 337,…

Có TK 111       Tiền mặt

5. Kiểm kê phát hiện thiếu quỹ, căn cứ vào biên bản kiểm kê quỹ, ghi:

Nợ TK 138                 Phải thu khác (1388)

Có TK 111        Tiền mặt

6. Trường hợp người được thi hành án chưa đến nhận tiền, cơ quan Thi hành án gửi số tiền vào quỹ tiết kiệm theo quy định của pháp luật, hoặc số tạm thu phải gửi tiết kiệm theo quy định. Căn cứ phiếu chi tiền để mang gửi tiết kiệm, ghi:

 • Xuất tiền cho cán bộ thi hành án đi gửi tiết kiệm, căn cứ phiếu chi, ghi:

Nợ TK 113               Tiền đang chuyển

Có TK 111      Tiền mặt

 • Nhập quỹ sổ tiết kiệm khi đi gửi về, ghi:

Nợ TK 111               Tiền mặt (TK 1114 – Chứng chỉ có giá)

Có TK 113      Tiền đang chuyển

 • Xuất sổ tiết kiệm cho cán bộ thi hành án đi rút tiền mặt về quỹ để trả cho đối tượng được thi hành án, ghi:

Nợ TK 113               Tiền đang chuyển

Có TK 111      Tiền mặt (TK 1114 – Chứng chỉ có giá)

 • Nhập quỹ số tiền cán bộ thi hành án rút tiết kiệm về, ghi:

Nợ TK 111                Tiền mặt (cả gốc và lãi)

Có TK 113       Tiền đang chuyển

Có TK 338       Các khoản phải trả khác (TK 3338) (Phần lãi của số gốc là tiền được thi hành án)

Có TK 337       Các khoản tạm giữ chờ xử lý (TK 3376) (Phần lãi của số gốc là tiền bán tài sản)

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 09/10/2020,  chi tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án cho chấp hành viên PTTRANG, số tiền: 5.000.000 đồng.

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu chi.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu chi tiền mặt:

 • Người nhận, Diễn giải, Chứng từ.
 • Số CT gốc, Ngày CT gốc
 • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.
 • Hoặc nếu chưa khai báo quyết định trước đó thì đặt chuột vào dòng Quyết định, nhấn F9 để khai báo. Xem hướng dẫn khai báo quyết định thi hành án tại đây.

 • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

 • Chọn Chấp hành viên (thực hiện tương tự như Quyết định thi hành án)
 • Nhập TK Nợ, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.

6.  Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 28/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY