Sổ tài sản, tang vật

Giúp kế toán in được Sổ tài sản, tang vật.

1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Sổ tài sản tang vật.

2. Chọn Kỳ báo cáo; Kho; Loại tài sản, tang vật.

3. Tích chọn các tài sản, tang vật cần in báo cáo.

4. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 28/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support