Điều chỉnh tăng số lượng không điều chỉnh giá trị

1. Ví dụ

Ngày 30/12/2020, phát sinh hoạt động kiểm kê hàng tồn kho và phát hiện tài sản GPLX bị thừa 1 chiếc so với số liệu trên sổ sách.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Điều chỉnh tồn kho.

2. Chọn Kho tài sản tang vật có phát sinh tài sản thừa khi kiểm kê, Đối tượng.

3. Nhập Ngày kiểm kê, TK đ/c tăng, TK đ/c giảm.

4. Tại cột SL kiểm kê, gõ lại số lượng đúng.

6. Sau khi nhập xong, nhấn Điều chỉnh => Chương trình hiển thị thông báo “Kiểm kê hoàn thành, nếu kiểm kê thiếu vào xuất kho, nếu kiểm kê thừa vào nhập kho để xem chi tiết“.

7. Nhấn Yes để xem phiếu nhập kho chương trình tự động sinh.

8. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support