Điều chỉnh tồn kho

Cho phép NSD thực hiện việc điều chỉnh hàng tồn kho về mặt số lượng hoặc giá trị giữa sổ sách và thực tề kiểm kê trong kho.

Tài sản tang vật phát hiện thừa chờ xử lý

– Ví dụ

Ngày 13/10/2020, phát sinh hoạt động kiểm kê hàng tồn kho và phát hiện tài sản DTIPHONE7  bị thừa 1 chiếc so với số liệu trên sổ sách.

– Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Điều chỉnh tồn kho.

2. Chọn kho tài sản tang vật có phát sinh tài sản thừa khi kiểm kê. Ví dụ kho nội bộ (1141), Đối tượng.

3. Nhập Ngày tiến hành kiểm kê.

4. Chọn tài sản và nhập số lượng kiểm kê thực tế vào cột Số lượng kiểm kê => Chương trình tự động tính Số lượng chênh lệch.

5. Nếu điều chỉnh cả giá trị tài sản thì tích chọn Điều chỉnh giá trị, sau đó nhập lại Giá trị kiểm kê cho tài sản => Chương trình tự động tính Giá trị chênh lệch.

6. Sau khi nhập xong, nhấn Điều chỉnh => Chương trình hiển thị thông báo “Kiểm kê hoàn thành, nếu kiểm kê thiếu vào xuất kho, nếu kiểm kê thừa vào nhập kho để xem chi tiết“.

7. Nhấn Yes để xem phiếu nhập kho chương trình tự động sinh.

8. Anh/chị kiểm tra lại phiếu nhập, nhấn Bỏ ghi/Sửa để sửa lại bút toán hạch toán TK Có 366.

9. Nhấn Cất.

10. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.

11. Nhấn Thực hiện.

Tài sản tang vật phát hiện thiếu chờ xử lý

Ví dụ

Ngày 13/10/2020, phát sinh hoạt động kiểm kê hàng tồn kho và phát hiện tài sản DTIPHONE7  bị thừa 1 chiếc so với số liệu trên sổ sách.

Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Điều chỉnh tồn kho.

2. Chọn kho tài sản tang vật có phát sinh tài sản thừa khi kiểm kê. Ví dụ kho nội bộ (1141), Đối tượng.

3. Nhập Ngày tiến hành kiểm kê.

4. Chọn tài sản và nhập số lượng kiểm kê thực tế vào cột Số lượng kiểm kê => Chương trình tự động tính Số lượng chênh lệch (số âm).

5. Nếu điều chỉnh cả giá trị tài sản thì tích chọn Điều chỉnh giá trị, sau đó nhập lại Giá trị kiểm kê cho tài sản => Chương trình tự động tính Giá trị Chênh lệch (số âm).

6. Sau khi nhập xong, nhấn Điều chỉnh => Chương trình hiển thị thông báo “Kiểm kê hoàn thành, nếu kiểm kê thiếu vào xuất kho, nếu kiểm kê thừa vào nhập kho để xem chi tiết“.

7. Nhấn Yes để xem phiếu xuất kho chương trình tự động sinh.

8. Anh/chị kiểm tra lại phiếu xuất, nhấn Bỏ ghi/Sửa để sửa lại bút toán hạch toán TK Nợ 366.

9. Nhấn Cất.

10. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.

11. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 28/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support