1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng
  5. Sổ cái
  6. Xác định số đương sự phải nộp về các khoản tạm chi cưỡng chế thi hành án, thừa phát lại

Xác định số đương sự phải nộp về các khoản tạm chi cưỡng chế thi hành án, thừa phát lại

1. Định khoản:

Xác định số đương sự phải nộp về các khoản tạm chi cưỡng chế thi hành án, thừa phát lại, ghi:

Nợ TK 1311 Phải thu các khoản chi phí trong thi hành án

Có TK 1371 Tạm chi phục vụ thi hành án

2. Hướng dẫn trên phần mềm:

1. Vào phân hệ Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập Diễn giải, Chứng từ.

4. Nhập Số CT gốc, Ngày CT gốc, TK Nợ, TK Có, Loại giá trị, Loại tiền, Tỷ giá, Nguyên tệ.

5. Chọn Quyết định.

  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định
  • Hoặc nếu chưa khai báo quyết định trước đó thì đặt chuột vào dòng Quyết định, nhấn F9 để khai báo. Xem hướng dẫn khai báo quyết định thi hành án tại đây.
  • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

5. Nhấn Cất.

6. Nhấn In để in chứng từ liên quan. Ví dụ Chứng từ chung.

7. Nhấn Thực hiện.

Cập nhật 28/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support