Tổng hợp báo cáo

  1. B01/BCTC-THA: Báo cáo tài chính
  2. B01-THA: Báo cáo kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản
  3. B02-THA: Báo cáo tổng hợp kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản toàn ngành
  4. B03-THA: Thuyết minh kết quả báo cáo thi hành án bằng tiền, tài sản
Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY