B01/BCTC-THA: Báo cáo tài chính

1. Nhấn vào menu In báo cáo trên thanh công cụ, chọn Tổng hợp báo cáo tài chính.

2. Chọn in báo cáo “B01-BCTC: Báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới”.

3. Khai báo các tham số báo cáo:

  • Chọn kỳ báo cáo, năm.
  • Tích chọn đơn vị tổng hợp (có thể nhấn Chọn tất/Bỏ tất để chọn hay bỏ chọn nhanh tất cả các đơn vị)
  • Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 23/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY