Làm thế nào khi đăng nhập vào phần mềm báo lỗi sa?

Biểu hiện

Đăng nhập vào phần mềm báo lỗi sa

Cách thực hiện

Bước 1: Tải công cụ MISA All in one Database Tools tại đây

Bước 2: Mở tool vừa tải lên, chọn SQL Config, chọn Enable ‘sa’. Phần mềm sẽ reset mật khẩu về 12345678@Abc

Bước 3: Điền mật khẩu mặc định ở trên rồi ấn Đồng ý. Nếu vẫn chưa được thì tắt phần mềm đi mở lại

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support