1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Cài đặt và đăng nhập
  6. Khi đăng nhập vào dữ liệu, phần mềm báo Không kết nối được với máy chủ thì làm thế nào?

Khi đăng nhập vào dữ liệu, phần mềm báo Không kết nối được với máy chủ thì làm thế nào?

Vấn đề

Đăng nhập vào dữ liệu phần mềm xuất hiện bảng thông báo như hình bên dưới:

Trường hợp 1 : Máy đăng nhập là máy chủ

Nguyên nhân : Do SQL Server bị ngừng hoạt động

Cách xử lý :

  • Thực hiện cài lại SQL Server 2005 theo hướng dẫn tại đây
  • Phục hồi dữ liệu cũ theo tên SQL mới cài và đăng nhập lại vào dữ liệu theo hướng dẫn tại đây
Trường hợp 2 :Máy đăng nhập là máy trạm

Cách xử lý :

  • Xem và thực hiện kết nối theo từng nguyên nhân cụ thể tại đây

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY