1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Nghiệp vụ
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng
 5. Sổ cái
 6. Xác định khoản phí thi hành án dân sự để lại đơn vị theo tỷ lệ quy định

Xác định khoản phí thi hành án dân sự để lại đơn vị theo tỷ lệ quy định

1. Định khoản:

 • Phí thi hành án giữ lại đơn vị (55%):

Nợ TK 3374                  Các khoản tạm giữ chờ xử lý

Có TK 3361         Phải trả về phí thi hành án cho đơn vị dự toán

 • Phí thi hành án phải nộp nhà nước (25%):

Nợ TK 3374                  Các khoản tạm giữ chờ xử lý

Có TK 33381        Phí thi hành án

 • Phí thi hành án phải nộp tổng cục thi hành án (20%):

Nợ TK 3374                  Các khoản tạm giữ chờ xử lý

Có TK 3381         Phải trả cơ quan thi hành án cấp trên

2. Hướng dẫn trên phần mềm:

1. Vào phân hệ Sổ cái\Kết chuyển.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu kết chuyển:

 • Nhập Diễn giải, Chứng từ.
 • Nhập TK Nợ, TK Có tùy thuộc vào từng nghiệp vụ như ở phần Định khoản.
 • Nhập Số lượng, Đơn giá.
 • Chọn Quyết định.
 • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.

 • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 28/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support