1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Nghiệp vụ
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng
 5. Sổ cái
 6. Trả lại đối tượng phải thi hành án số tiền bán tài sản thi hành án còn thừa và trả cho những người có quyền lợi

Trả lại đối tượng phải thi hành án số tiền bán tài sản thi hành án còn thừa và trả cho những người có quyền lợi

1. Định khoản:

Khi trả lại đối tượng phải thi hành án số tiền bán tài sản thi hành án còn thừa và trả cho những người có quyền lợi, ghi:

Nợ TK 3376 Thu tiền bán tài sản để thi hành án

Có TK 3313 Phải trả tiền bán tài sản thi hành án

2. Hướng dẫn trên phần mềm:

1. Vào phân hệ Sổ cái\Kết chuyển.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu kết chuyển:

 • Nhập Diễn giải, Chứng từ.
 • Nhập TK Nợ, TK Có tùy thuộc vào từng nghiệp vụ như ở phần Định khoản.
 • Nhập Số lượng, Đơn giá.
 • Chọn Quyết định.
 • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.

 • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 28/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support