Nhập tài sản Thi hành án không xác định được giá trị

1. Ðịnh khoản

Nhận được tài sản, vật chứng không xác định được giá trị do các cơ quan khác chuyển cho cơ quan THA tạm giữ chờ xử lý; các đối tượng phải THA giao nộp các tài sản, vật chứng thi hành án; bên thứ ba có liên quan giao nộp tài sản, vật chứng để THA; các tài sản, vật chứng tạm thu để bảo đảm THA; tài sản thu được khi thực hiện THA, căn cứ hồ sơ có liên quan, ghi:

Nợ TK 001    Vật chứng niêm phong   

Nợ TK 002    Tài sản tạm giữ     

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 05/10/2020, nhập 1 phong bì niêm phong không xác định được giá trị vụ Nguyễn Quang Minh theo BB giao nhận vật chứng số 02/2021 ngày 05/10/2020

1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật. Chọn Phiếu nhập kho.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu nhập.

  • Người giao, Diễn giải, Chứng từ.
  • Quyết định, Chấp hành viên, Mã tài sản, TK Nợ, Số lượng theo chứng từ, Số lượng thực nhập, Đơn giá, Đối tượng.
  • Với những tài sản, tang vật không xác định được giá trị, nhập với giá trị: 1 đồng

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY