Khóa sổ/Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

Cho phép khóa sổ toàn bộ chứng từ đã nhập liệu thuộc 1 hoặc nhiều phân hệ kế toán trong khoảng thời gian do người dùng lựa chọn.

Sau khi khóa sổ, toàn bộ chứng từ từ trước ngày khóa sổ sẽ không sửa lại được. Trường hợp muốn sửa lại chứng từ phải thực hiện thao tác Bỏ khóa sổ.

Khóa sổ kỳ kế toán

1. Vào phân hệ Sổ cái\Khóa sổ.

2. Nhấn Thực hiện.

3. Phần mềm thông báo khóa sổ thành công. Sau khi khóa sổ, toàn bộ chứng từ từ trước ngày khóa sổ sẽ không sửa lại được.

Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

1. Vào phân hệ Sổ cái\Khóa sổ.

2. Chọn tab Bỏ khóa sổ, nhấn Thực hiện.

3. Phần mềm thông báo bỏ khóa sổ thành công. Sau khi bỏ khóa sổ, anh/chị có thể sửa lại chứng từ.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support