1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Thu tiền bán tài sản Thi hành án bằng tiền mặt

Thu tiền bán tài sản Thi hành án bằng tiền mặt

1. Ðịnh khoản
Tại thời điểm bán tài sản chưa thu được tiền ngay, khi thu được tiền ghi:
 
Nợ TK 111             Tiền mặt
 
Có TK 138     Phải thu khác​ (1381)
 
 
2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu thu.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu thu tiền mặt:

  • Người nộp, Diễn giải, Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support