1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Thay đổi mật khẩu

Thay đổi mật khẩu

Cho phép thay đổi mật khẩu khi không muốn sử dụng mật khẩu cũ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\ Đổi mật khẩu.

2. Nhập mật khẩu mới vào Mật khẩu mới.

3. Nhập lại mật khẩu mới vào Xác nhận lại mật khẩu.

4. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support