1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Lấy số dư đầu năm

Lấy số dư đầu năm

Sau khi chuyển đổi dữ liệu thành công từ phần mềm MISA Panda 2011, NSD có thể lấy được số dư đầu năm và chuyển đổi hệ thống tài khoản theo Thông tư 78/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Lưu ý

1. Kiểm tra số dư tài khoản trên dữ liệu cũ sao cho số dư TK 316 PHẢI BẰNG với số dư TK 512.

Nếu số dư 2 tài khoản không bằng nhau, NSD phải tự xử lý để bằng nhau, đảm bảo lấy số dư sang dữ liệu mới chính xác.

2. Kiểm tra tính chất tài khoản của dữ liệu cũ phải giống dữ liệu mới (Căn cứ vào Công văn 3358 hướng dẫn TT 78/2020/TT-BTC).

Ví dụ:

TK 112dữ liệu cũ có tính chất “Không theo dõi chi tiết“.

TK 112dữ liệu mới có tính chất “Chi tiết theo tài khoản ngân hàng, kho bạc”

=> Cách xử lý:

  • NSD vào dữ liệu mới, chọn menu Danh mục\Nhóm tài khoản.
  • Kích đúp chuột vào TK cần sửa lại tính chất. Ví dụ TK 112.
  • Tích chọn Không theo dõi chi tiết (phải giống với dữ liệu cũ).
  • Nhấn Cất giữ.

3. Kiểm tra danh mục hệ thống tài khoản của dữ liệu cũ với dữ liệu mới phải khớp nhau (TK cha và các TK con chi tiết nhất).

Ví dụ:

– TK 1121 ở dữ liệu cũ được tách chi tiết thành TK 1121.1 và TK 1121.2

– TK 1121 ở dữ liệu mới không tách chi tiết tiết khoản.

=> Cách xử lý:

  • NSD vào dữ liệu mới, chọn menu Danh mục\Hệ thống tài khoản.
  • Chọn TK cần tách tiết khoản giống với dữ liệu cũ. Ví dụ TK 1121.
  • Nhấn Thêm.
  • Nhập Số hiệu tài khoản (số hiệu tài khoản phải bắt đầu từ tài khoản tổng hợp). Ví dụ” 1121.1
  • Chọn Nhóm tài khoản.
  • Nhấn Cất giữ.

Thực hiện tách tiết khoản với các tài khoản khác tương tự.

Các bước lấy số dư trên phần mềm

1. Đăng nhập vào phần mềm với dữ liệu vừa chuyển đổi.

2. Chọn menu Nghiệp vụ\Sổ cái\Nhập số dư ban đầu.

3. Nhấn Lấy số dư đầu năm.

4. Nhấn OK để thực hiện sao lưu.

5. Nhấn Tiếp tục.

6. Chọn Máy chủ của Panda2021 Dữ liệu kế toán của Panda2021 (dữ liệu vừa chuyển đổi).

7. Chọn kiểu sao lưu là sao lưu toàn bộ hay sao lưu một phần. Nhấn Tiếp tục.

8. Chương trình mặc định Tệp sao lưu (đuôi .mbk). Nhấn Tiếp tục.

9. Chọn cách ghi bản sao lưu. Nhấn Thực hiện.

10. Nhấn OK khi có thông báo sao lưu thành công.

11. Chọn Máy chủ của Panda 2011dữ liệu kế toán của Panda 2011.

12. Nhấn Thực hiện.

13. Nhấn Yes để thực hiện chuyển đổi tài khoản hạch toán theo thông tư 78/2020/TT-BTC.

14. Chương trình tự động chuyển đổi Tài khoản cũ, Loại giá trị cũ tương ứng với Tài khoản mới, Loại giá trị mới (TT 78/2020/TT-BTC).

Sau khi chuyển đổi tài khoản thành công, các tài khoản cũ sẽ bị xóa khỏi hệ thống tài khoản.

15. Nhấn Thực hiện.

16. Nhấn OK khi xuất hiện thông báo Chuyển tài khoản hạch toán thành công.

17. Nhấn Nạp để chương trình lấy số dư và hệ thống tài mới.

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support