Kế toán Tiền mặt

1. Khi cất chứng từ Phiếu thu tiền mặt phần mềm không cho ghi sổ thì phải làm thế nào?

2. Tôi muốn khi in Phiếu thu, dòng “Đã nhận đủ số tiền…” để trống thì làm thế nào?

3. Làm thế nào khi chứng từ Phiếu chi không ghi sổ được?

4. Khi cất chứng từ Phiếu chi tiền mặt phần mềm không cho ghi sổ thì phải làm thế nào?

5. Tôi cất phiếu chi phần mềm báo: “Số dư của TK…đến ngày….chỉ còn.. Bạn có muốn ghi sổ (chấp nhận xuất quỹ tiền âm) không?” thì làm thế nào?

6. Tôi muốn khi in Phiếu chi, dòng “Đã nhận đủ số tiền…” để trống thì làm thế nào?

7. Khi in Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (C1-02/NS) phần mềm báo “Báo cáo không có số liệu” thì phải làm thế nào?

8. Khi in Bảng kê các khoản tiền nộp ngân sách Nhà nước phần mềm báo “Báo cáo không có số liệu” thì phải làm thế nào?

9. Khi cất chứng từ Phiếu chi tiền mặt phần mềm báo: “Số tiền chuyển trả đối tượng vượt quá số tạm thu của đối tượng và quyết định….Ghi sổ không thành công.” thì phải làm thế nào?

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY