Tiền tệ

Phần mềm MISA Panda 2021 đã thiết lập sẵn 3 loại tiền sử dụng trong chương trình là Việt Nam đồng (VNĐ), đồng tiền chung châu Âu EURO (EUR) và Đô la Mỹ (USD). Tuy nhiên anh/chị có thể thiết lập các loại tiền khác để phù hợp với các công việc hạch toán của quyết định thi hành án.

1. Vào menu Danh mục\Danh mục tiền tệ.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết: Mã tiền tệ, Tên tiền tệ và các thông tin khác.

4. Nhấn Cất giữ.

Cập nhật 08/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support