Tài khoản ngân hàng

Phần mềm MISA Panda 2021 cho phép người dùng khai báo danh sách tài khoản ngân hàng, kho bạc để sử dụng trong quá trình hạch toán của cơ quan.

1. Vào menu Danh mục\Danh mục tài khoản ngân hàng.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết: Số tài khoản ngân hàng, Tên ngân hàng, Địa chỉ.

4. Nhấn Cất giữ.

Cập nhật 08/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support