Tài khoản ngầm định

Phần mềm MISA Panda 2021 cho phép thiết lập tài khoản ngầm định cho các chứng từ khi thêm mới nhằm giảm thiểu thao tác nhập liệu.

1. Vào menu Danh mục\Tài khoản ngầm định.

2. Chọn loại chứng từ cần thiết lập tài khoản ngầm định, nhấn Sửa.

3. Khai báo thông tin chi tiết: TK Nợ, Nhóm TK Nợ, TK Có, Nhóm TK Có.

4. Nhấn Cất giữ. Chương trình sẽ mặc định tài khoản ngầm định cho chứng từ để tiết kiệm thao tác nhập liệu.

Cập nhật 08/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY