Nhóm tài khoản

Phần mềm MISA Panda 2021 đã thiết lập sẵn danh mục nhóm tài khoản nhằm mục đích nhóm tài khoản chi tiết cùng tính chất theo dõi.

Ví dụ TK 1121, 1122 thuộc nhóm TK 112.

1. Vào menu Danh mục\Nhóm tài khoản.

2. Chọn nhóm tài khoản trên danh sách, nhấn Sửa.

3. Khai báo thông tin chi tiết: Tên nhóm tài khoản, Tính chất, Ghi chú.

4. Tích chọn/Bỏ tích chọn TK được chi tiết hay không chi tiết theo đối tượng/đối tượng và quyết định/tài khoản ngân hàng kho bạc.

4. Nhấn Cất giữ.

Cập nhật 08/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY