Hệ thống tài khoản

Phần mềm MISA Panda 2021 đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản theo Thông tư 78/2020/TT-BTC Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thi hành án dân sự ngày 14 tháng 8 năm 2020.

Việc thiết lập hệ thống tài khoản phải được thực hiện ngay từ đầu, trước khi nhập số dư và hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Phần này đòi hỏi người phụ trách kế toán phải tư duy khái quát được nhiệm vụ thu thập và cung cấp thông tin tài chính của đơn vị, để từ đó có cách tổ chức mở tài khoản chi tiết một cách khoa học và thuận tiện, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý thông tin tài chính của đơn vị.

Thêm tiết khoản

1. Vào menu Danh mục\Hệ thống tài khoản.

2. Để thêm tiết khoản, nhấn vào tài khoản trên danh sách, nhấn Thêm.

Ví dụ thêm tiết khoản 1111.1.

3. Khai báo thông tin chi tiết: Số hiệu tài khoản, Tên tài khoản, Tài khoản tổng hợp, Nhóm tài khoản…

4. Tích chọn nếu tài khoản được Chi tiết theo sổ tiết kiệm.

4. Nhấn Cất giữ.

Lưu ý: Chỉ được sửa/xóa tài khoản khi chưa phát sinh nghiệp vụ nào trên phần mềm.

Chuyển tài khoản hạch toán

Chức năng Chuyển tài khoản hạch toán cho phép NSD chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác. NSD có thể lựa chọn chuyển tất cả số dư đầu, chứng từ, danh mục hoặc chỉ chuyển số dư hoặc chỉ chuyển hạch toán trên chứng từ…

1. Tại màn hình Hệ thống tài khoản, chọn tài khoản cần chuyển số liệu hoặc danh mục, kích chuột phải chọn Chuyển tài khoản hạch toán.

2. Chọn Tài khoản mới.

3. Tích chọn một trong 3 chức năng chuyển dữ liệu khi chuyển tài khoản hạch toán: Chuyển tất số dư, chứng từ và danh mục; Chỉ chuyển số dư ban đầu; Chỉ chuyển hạch toán trên chứng từ.

4. Chức năng Chuyển tài khoản cho công thức báo cáo: để chuyển tài khoản cũ sang tài khoản mới trên công thức báo cáo.

5. Tích chọn mục Xóa tài khoản cũ sau khi chuyển: để xóa tài khoản cũ sau khi chuyển dữ liệu của tài khoản cũ lên tài khoản mới.

6. Tích chọn mục Sao lưu trước khi thực hiện: để sao lưu dữ liệu kế toán trước khi tiến hành chuyển tài khoản hạch toán.

7. Nhấn Thực hiện.

8. Nhấn Yes.

8. Nhấn OK trên thông báo.

Cập nhật 08/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY