Đơn vị trực thuộc

Phần mềm MISA Panda 2021 cho phép khai báo các đơn vị trực thuộc của cơ quan thi hành án.

Chức năng này giúp cơ quan thi hành án cấp trên có thể tổng hợp các báo cáo từ đơn vị trực thuộc khi gửi báo cáo lên.

1. Vào menu Danh mục\Đơn vị trực thuộc.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết: Mã đơn vị, Tên đơn vị, Diễn giải.

4. Nhấn Cất giữ.

Cập nhật 08/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY