Đối tượng phải thi hành án

Phần mềm MISA Panda 2021 cho phép người dùng khai báo các đối tượng phải thi hành án có liên quan đến các nghiệp vụ tài chính – kế toán phát sinh ở cơ quan thi hành án.

1. Vào Danh mục\Đối tượng phải thi hành án.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết: Mã đối tượng.

Lưu ý nên khai báo đối tượng theo quy tắc để dễ dàng trong việc tìm kiếm. 

Quy ước như sau: <02><Tên><Họ đệm>/<Số quyết định>

4. Chọn Loại đối tượng: Đối tượng phải THA, Tên đối tượng…

5. Nhấn Cất giữ.

6. Ngoài ra, có thể sửa/xóa/in đối tượng phải thi hành án.

Cập nhật 28/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY