Đối tượng khác

Phần mềm MISA Panda 2021 cho phép người dùng khai báo các đối tượng khác có liên quan đến các quyết định thi hành án ở cơ quan thi hành án.

1. Vào menu Danh mục\Đối tượng khác.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết: Mã đối tượng, Loại đối tượng: Đối tượng khác, Tên đối tượng…

4. Nhấn Cất giữ.

5. Ngoài ra, có thể sửa/xóa/in đối tượng khác.

Cập nhật 09/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY