Đối tượng được thi hành án

Phần mềm MISA Panda 2021 cho phép người dùng khai báo các đối tượng được thi hành án có liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán tại cơ quan thi hành án.

1. Vào menu Danh mục\Đối tượng được thi hành án.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết: Mã đối tượng.

Lưu ý nên khai báo đối tượng theo quy tắc để dễ dàng trong việc tìm kiếm. 

Quy ước như sau: <03><Tên><Họ đệm>/<Số quyết định>

4. Chọn Loại đối tượng: Đối tượng được THA, Tên đối tượng…

5. Nhấn Cất giữ.

Cập nhật 19/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY